โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง

10 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง
ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!