แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
20 มิถุนายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิถุนายน 2567โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
12 มิถุนายน 2567ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลท่่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4 มิถุนายน 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ กรณีมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือหน่วยงานของรัฐครอบครองหรือทำประโยชน์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566