ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 115
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี17 มิถุนายน 2567
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลท่่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี5 มิถุนายน 2567
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาด 80 วัตต์ พร้อมเสา จำนวน 10 ต้น บริเวณบ้านศรีโลหะฯ ซอย 9 หมู่ที่ 1 และบริเวณบ้านศรีโลหะฯ ซอย 6/1 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ต้น ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567