โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
นายวรเดช กาญจนอโนทัย นายก อบต.ท่าม่วง
พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!