ตรววจสถานประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เพื่อออกใบอนุญาต

1 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ อบต.ท่าม่วง เพื่อออกใบอนุญาต ต่างๆ ตามที่สถานประกอบได้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!