กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “จิ้งหรีด...แก้จน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

11 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “จิ้งหรีด...แก้จน”

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ณ อาคารฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมการจับจิ้งหรีด สายพันธ์ุทองดำ รอบที่ 1 ปี 2567

การต้มสุก แช่แข็ง พร้อมจำหน่าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!