ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2567 คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา และคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา

24 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!