ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

20 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!