ระงับเหตุเพลิงไหม้บึงกก ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

15 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 มี.ค.67
เวลา 11:30 น.
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บริเวณ บึงกกหนามแดง หมู่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติงานระงับเหตุ โดยไฟได้ลุกลามเข้าเขตเทศบาลตำบลท่าล้อ
จึงขอความช่วยเหลือจาก ทต.ท่าล้อ ทต.ท่าม่วง ทต.ม่วงชุม ทต.วังขนาย ทต.วังศาลา อบต.ทุ่งทอง และทม.ปากแพรก เข้าระงับเหตุมิให้ลุกลามไปบริเวณที่อยู่อาศัย เสร็จสิ้นภารกิจ 16:00 น.
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!